Fylgiorna

I många gamla religioner talar vi om kraftdjuren som går vid vår sida genom livet. De är här för att stötta och hjälpa oss. I den nordiska mytologin kallas de för fylgior.

Klicka här för Pris och Info

Butik – Alla varor

Tillbaka till Första sidan

Den som regerar

Makt
Lugnet
Leken
Jakten
Vem regerar?

Lejonet

Jag är Harmoni
Jag är Styrka
Jag är Kraft
Jag är Allt
Jag kan inte vara något annat

Hästen

Att vara fri
och utan tyglar
att galoppera över ängderna
är hästens dröm
men ibland kan det kännas
tryggt och sansat
att bli ledd av kärleksfull hand

©Shaeen Svanede