Nordiska Gudar och Gudinnor

Existerar verkligen de gamla gudarna?
Kan det ligga något i myterna om världsträdet?
Tänk ifall de gamla sägnerna från hela världen egentligen är kartor över universum.
Tänk om allting existerar hela tiden, både utanför och inom oss.
Ja, tänk om…

Klicka här för Pris och Info

Butik – Alla varor

Tillbaka till Första sidan

Allfadern

Ett pris måste betalas för att nå visdom
Slut dina ögon och du kommer att se
Det finns alltid en belöning

Freja

Hon stod vid avgrunden
Så lyfte hon 

Idun

Kvinnan, gudinnan
bevararen av ungdom
vill ge dig en särskild gåva

att aldrig åldras
trots åren som går
det vill hon dig gärna lova

Tyr

Kämpens visdom är att skilja
på andras och sin egen vilja
Ibland är vinsten störst
när andra sätts först

Oden och korparna

Jag släpper mitt sinne fritt
att flyga långt långt bort
men sänd mig det tillbaka
när jag kallar det åter

Jag lämnar till glömskans dal
det jag inte längre vill ha
men låt mig alltid minnas
vad som finns att ära

Odens alla namn

Den som har många namn
har många egenskaper

Oden och Vegvisir

Jag förlorade mig själv på ett vilt hav
Men vågorna bar mig tillbaka

Frej

Låt vindarna bära dig rättan väg
Låt frön som har såtts börja gro
För de stormar som ungträdet härja
Gör att stammen blir kraftig och stark

©Shaeen Svanede