Trollessenser

Tillbaka till Mitt Galleri

När jag var barn så trodde jag att jag kom från trollen eftersom mina föräldrar sagt så. Något senare sades det mig att det bara varit en saga. Men numera är jag inte säker längre. När trollen kom till mig så var det inte bara visuellt. Medan min penna arbetade på pappret så startade även en kommunikation med ord. Vi verkade ha ett band som jag länge trott gått förlorad. Det är en pågående process för mig att vidmakthålla denna kommunikation och försöka ge dem en röst i mitt nya projekt “Trollessenser” som är på väg att bli en bok – en kortare version finns dock redan i Butiken

Nedan kan du läsa deras kortare budskap som de gett mig under vårt arbete tillsammans.

Klicka här för Pris och Info

Butik – Alla varor

Tillbaka till Första sidan

Noonoomi

Född i renhet
Omfamnandes skönheten
Här för att lära ut självuppskattning
Det finns ingen skam
endast kärlek och stolthet

Se perfektionen i allt och alla
din reflektion i andra
Var vänlig i ord och handling
och gör världen till en vänlig plats

Ginou

Född i frid
Visar oss kraften av lugn och balans
Vad som bor i centrum syns på ytan
Var som det lugna havet
låt vågorna forma varje klippa mjuk

Sinbo

Innocence
Oskuld
Renhet 
Förtröstan
Tillit
För att känna dig trygg
måste du ha tillit
För att känna tillit
må du ha förtröstan

Vi är alla födda rena och oskuldsfulla
I detta barns öppna ögon
kan du möta din egen själ

Öppna upp
Ha tillit
Förtrösta
Och återvänd
till oskuldens trygga hamn

Nilo

Som ett groende frö
Som gryningens timme
Växer
Vaknar
Som vinden är fri

Som havet är djupt
Betraktande
Djupdykande

Att leva är att våga
Att älska är att dela
Le och älska i varje stund

Hinouti

Så lätt att gå vilse
att tro på illusioner
Detta barn är här
för att visa oss vägen tillbaka
Att finna tingens sanna natur

Sanningen kan aldrig skada
om alla talar den
Släpp alla illusioner
och återgå till kärnan
Du kommer att se
Det kommer att befria dig

Gliamou

Moder Jords barn
Här för att visa oss samhörigheten
mellan oss och den eviga Modern
Lyssna med dina fötter
Känn med ditt hjärta
Hon bär dig tryggt
Håll Henne
Hon erbjuder dig överflöd
Tacka Henne, kärleksfullt
Jordbarnet är här
för att återknyta till Henne
Vi är alla barn av samma Moder

Nihm and Nooh

Samhörighet
De kom tillsammans, ändå isär
Går på samma mark
Var och en sin egen väg
Vidrör varandra till och från
Alltid med omtanke 
Separation är en illusion
Ständigt tillsammans
dock i sitt eget rum

Lani

Född nyfiken
Energiskt upptäckande världen
Det finns ingen väg
ingen given form
Omfamna
Livet 
Kärleksfullt

©Shaeen Svanede