Välkommen till mitt galleri!

Jag är en artist från Sverige
Jag skapar bilder, poesi och musik
Denna sida kommer att introducera dig till min värld av troll, nordisk mytologi och annat

Du kan hitta all konst som är till salu via nedanstående länkar;

Trollen

När jag var barn så trodde jag att jag kom från trollen eftersom mina föräldrar sagt så. Något senare sades det mig att det bara varit en saga. Men numera är jag inte säker längre…

Nordisk mytologi

Existerar verkligen de gamla gudarna?
Kan det ligga något i myterna om världsträdet?
Tänk ifall de gamla sägnerna från hela världen egentligen är kartor över universum.
Tänk om allting existerar hela tiden, både utanför och inom oss.
Ja, tänk om…

Fylgiorna

I många gamla religioner talar vi om kraftdjuren som går vid vår sida genom livet. De är här för att stötta och hjälpa oss. I den nordiska mytologin kallas de för fylgior…

Det Undermedvetna

Konst är alltid en reflektion av något även om detta något inte är något speciellt. Vad som kommer fram genom pennan passerar inte alltid det medvetna sinnet. Resultatet ligger i betraktarens öga…

©Shaeen Svanede