Gallery /Galleri

Unique Posters / Unika Posters

Original acrylic gelprints on Fabriano paper
Exclusively made from my own production
Exklusivt från min egen produktion

Free delivery within EU
Additional costs for delivery outside of EU
Gratis leverans inom EU
Leveranskostnader tillkommer utanför EU

Weekly offers from previous productions will be shown here
Veckoerbjudanden från tidigare produktion visas här

©DesignByHansdotter
Shaeen Hansdotter Svanede

I am an artist from Sweden.
I create artwork, poetry and music.
This page will introduce you to my world of different expressions – Welcome!

Jag är en artist från Sverige.
Jag skapar konst, poesi och musik.
Denna sida kommer att introducera dig till min värld av olika uttryck – Välkommen!